• Сайт за новини и обяви от район Овча купел
Втори информационен ден по програма „Акселератор Стартъп София“ ще се проведе на 14.01.

Втори информационен ден по програма „Акселератор Стартъп София“ ще се проведе на 14.01.

89 прегледа

На 14.01.2022 г. (петък) от 14:00 ч. ще се проведе втори информационен ден по процедурата за кандидатстване по програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община. Събитието ще се проведе онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу е публикувана информация за влизане в платформата.

По време на срещата ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, нужните документи и методиката за оценяване, както и ще бъде отговаряно на въпроси.

Проектни предложения по Програмата се подават до 17:00 ч. на 31 януари 2022 г. само по електронен път на сайта на Програма „Европа“, в рубриката „Кандидатствай тук“. Насоките и формулярът за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектите, са публикувани на тук.

„Акселератор Стартъп София“ цели да подпомогне финансирането на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като им съдейства при разработването и представянето на техните предложения към потенциалните инвеститори и финансиращи организации. Също така програмата осигурява и пълноценно взаимодействие с банковия сектор.

Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на програмата е 100 000 лв. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5 000 лв и максимална стойност от 10 000 лв.

Чрез Програмата ще се осигури първоначално финансиране на дейността на новите предприемачи и бизнеси, като паралелно или след този етап същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опита на Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София и СОАПИ в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Допълнителни консултации относно кандидатстването ще се дават само електронно – чрез изпращане на въпроси в меню „Кандидатствай тук“, подменю „Въпроси“ на електронната страница на Програма „Европа“ https://evropa-so.bg/bg до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Отговорите ще бъдат публикувани на същата електронна страница, меню „Кандидатствай тук“, подменю „Отговори“.

Информационен ден 14.01.2022 г., 14:00 ч.:

Адрес (Meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbeb4a64b1262e9d96a419bf1ca37e7

Номер на срещата (Meeting number/access code): 2734 426 0120

Парола (Meeting password): Accel3r@T0r

ПУБЛИКУВАЙ
ПУБЛИКУВАЙ
Top