• Сайт за новини и обяви от район Овча купел
МУ в София с нова магистърска специалност – медицинска журналистика

МУ в София с нова магистърска специалност – медицинска журналистика

10 прегледа

Медицинският университет в София обяви прием на нова специалност за учебната 2022/2023 г. Освен медицинските специалности тази година дебют ще направят кандидатите в магистърска програма „Медицинска журналистика“. Обучение по програмата започва от следващата учебна 2022/2023 г в Медицински университет-София. Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към университета обявява прием по специалността, съвместно с Факултет по журналистика и масови комуникации към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съобщават на официалния си сайт от МУ-София. Курсът на обичунеие е задочно, с продължителност 2 семестъра и е насочено към кандидати, които вече имат образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Приемният изпит е устно събеседване, а завършването е с дипломна работа.

Концепцията е в магистратурата да се обучават студенти, които биха искали да работят като професионални журналисти в сферата на здравната и медицинската журналистика. Затова и в преподавателския екип са включени, освен университетски преподаватели, и практикуващи журналисти с ресор здравеопазване. Това е иновативна образователна програма, която дава възможност за получаване на специфични познания както в областта на журналистиката, така и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването. Обучението е с интердисциплинарен характер и комбинира теоретични и практически дисциплини:

· журналистически текст и редактиране;

· комуникационни техники и умения;

· журналистическа етика;

· медицинска терминология и въведение в общественото здраве;

· биоетика и обществено здраве,

· здравно законодателство;

· промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания;

· организация на дейността на информационните агенции и др.

Записването на желаещи да се обучават в програмата тече онлайн и на място, във ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ от 15.06.2022г. до 15.07.2022г. Приемният изпит е на 22 юли 2022 г. Повече за приема по специалността може да се намери на сайта на МУ – София.

ПУБЛИКУВАЙ
ПУБЛИКУВАЙ
Top