• Сайт за новини и обяви от район Овча купел
Съботни дежурства на столичните БДС през декември

Съботни дежурства на столичните БДС през декември

120 прегледа

Остава графикът на дежурствата на столичните звена на дирекция „Български документи за самоличност“ (БДС) в съботните дни на месец декември.

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в едномесеюен срок.

Подмяната на изтекъл паспорт не е задължителна. Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в тримесечен срок от изтичане на валидността.

Информация относно административните услуги и работното време на БДС  може да намерите на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

Всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената на БДС в столицата.

От 1 декември 2021 г. звената БДС към Столичната дирекция имат следното работно време:

Звената БДС в районните управления (РУ) на територията на София:

– в делнични дни от 08.00 ч. до 17.45 ч. без обедна почивка, с единично прекъсване на работа за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки;

– в съботни дни – по график две дежурни звена от 08.30 до 14.30 ч.;

Отдел БДС-СДВР, с адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

 в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч., с прием на заявления за издаване на лични карти и паспорти с такса за експресна услуга; единично прекъсване на работата от 13.00 ч. до 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки;

– всички съботни дни от 08.30 ч. до 14.30 ч., с прием на заявления за издаване на лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;

Дирекция „Български документи за самоличност“, с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

– в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.; единично прекъсване на работата от 13.00 ч. до 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

График на дежурствата на столичните звена „БДС“ в съботните дни на месец декември:

4 декември –   Пето и Шесто РУ
11 декември – Осмо и Девето РУ
18 декември – Първо и Второ РУ

Всяка събота със същото работно време отдел „Български документи за самоличност”- СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 48, приема заявления за издаване на български лични документи – лични карти и паспорти с такса за обикновена и експресна услуга с уточнението, че изготвеният документ по експресна услугата се получава в първия работен ден от следващата седмица.

Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на тяхната валидност. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено БДС, на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Удължава се срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19, срокът  на валидност на свидетелствата за управление на МПС (СУМПС), който е изтекъл между 01.09.2020 г. и 30.06.2021 г. е удължен с 10 месеца,  считано от датата на изтичане на срока на валидност. Ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.

Важно допълнение: всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г., и е изтекъл в периода 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01.07.2021 г. – която от двете дати е по-късната.

Регламент № 267/16.02.2021 г. е достъпен на български език на страницата на официалния вестник на Европейския съюз на адрес : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267&qid=1614256359985

Снимка: МВР

ПУБЛИКУВАЙ
ПУБЛИКУВАЙ
Top