• Сайт за новини и обяви от район Овча купел
Промени в тазгодишните матури

Промени в тазгодишните матури

64 прегледа
Между две различни теми ще избират зрелостниците на матурата по български език и литература тази година. Няма значение дали ще пишат есе или интерпретативно съчинение. Съчинението ще бъде по проблем от една или няколко творби на изучавани автори. Формулировката за есе ще включва житейски проблем, залегнал в едно или в няколко литературни произведения, или такъв, който не е обвързан с художествен текст.
Тази година зрелостниците са улеснени – произведенията за изпита вече са 27, а не 97 както бяха в минали години. Общият брой на въпросите остава непроменен – 41. Намален е броят на тестовите въпроси – 22. Въпросите с отворен свободен отговор ще бъдат 16. Две от задачите
е са за създаване на текст в рамките на четири-пет изречения.
Максималният брой точки остава непроменен – 100. Най-много точки носи последният, 41-ви въпрос – 30 т, а затворението въпроси носят общо 22 т. Променено е изискването за нужния брой точки за вземане на изпита – минимумът вече е 30 точки, което носи оценка „Среден (3)“.
До 17 май т. г. се издават служебни бележки за допускане до матурите, в които се посочват сградите и залите за полагане на съответните изпити.

Първата задължителна матура е по български език и литература и ще започне в 8,30 ч. на 18 май т.г. Учениците трябва да са в залите поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност, служебната бележка. Пише се само с черен химикал. 46 661 души са заявили желание за участие в този изпит.

Вторият задължителен изпит ще се проведе на 20 май т.г. също от 8,30 ч. Очаква се на него да се явят 45 224 зрелостници.

За учениците от профилираните гимназии втората матура е по профилиращ учебен предмет по избор с изключение на български език и литература. Завършващите професионални паралелки и професионални гимназии полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Все още за втория изпит най-желан е английският език, следван от „Биология и здравно образование“ и „География и икономика“. За първи път в списъка с възможни предмети са включени също информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство, но само ако са изучавани като профилиращи. По време на втората част от матурите по информатика и по информационни технологии младежите ще работят на компютър.

Дипломни проекти ще защитават 8286 зрелостници от професионални гимназии и паралелки, други 12 572 ще се явяват на изпити по професията, включващи писмена и устна част.

От 26 май до 1 юни т.г. са допълнителните матури по желание. Поради големия брой предмети в един ден могат да се провеждат по два изпита – сутрин и следобед. На допълнителни матури са пожелали да се явят общо 3238 зрелостници.

В 824 училища ще има държавни зрелостни изпити по общообразователни или профилиращи предмети, а в 497 училища – за професия. Ангажирани са 26 156 квестори.

ПУБЛИКУВАЙ
ПУБЛИКУВАЙ
Top