• Сайт за новини и обяви от район Овча купел
София ще бъде един от „Слънчевите градове“ на България

София ще бъде един от „Слънчевите градове“ на България

178 прегледа

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложението на Столична община за партньорство по проекта „Слънчеви градове“ (Solar cities) на предстоящото заседание утре, 9 март. Проектът е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) като в него участват също община Бургас (водещ партньор) и Българската соларна асоциация.

СОС реши Столичната община да стане партньор на „Заслушай се“. Инициативата цели да подпомогне местните общности и власти в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията, като се оцени потенциала за производство на слънчева енергия и се създадат административни условия за подпомагане изпълнението на фотоволтаични проекти. Предстои да бъде създадена публично достъпна дигитална платформа, която ще предоставя информация за стъпките за реализиране на фотоволтаични проекти в участващите общини. Заинтересованите страни ще могат да използват платформата за индивидуални анализи на слънчевия потенциал на избрани от тях обекти, включително за размера на необходимите инвестиции, тяхната възвращаемост, както и количества спестени емисии на парникови газове.

Участието на Столична община в проекта би дало възможност за надграждане на резултатите от извършено през 2021 г. проучване за ефективно използване на потенциала от слънчева енергия в общинските сгради чрез идентифициране и на частни сгради, които притежават висок потенциал за монтиране на фотоволтаични инсталации.

Проучването позволи да се определят 38 общински сгради в столицата, на които ще бъдат монтирани слънчеви панели.

Партньорите по проекта ще участват в дигитална платформа, в която ще се дават стъпки за реализиране на ВЕИ проекти, инструмент за индивидуални анализи на слънчевия потенциал, размер на необходимите инвестиции и възвръщаемостта им, спестени количества СО2 и други.

Специализирано звено с участието на външни експерти ще предоставя информация за граждани и организации, както и ще подкрепя процеса по разработването и прилагането на стратегии за ВЕИ сектора на местно и регионално ниво.


ПУБЛИКУВАЙ
ПУБЛИКУВАЙ
Top