Учениците се явяват на втора задължителна матура

56 прегледаНад 45 000 зрелостници се очаква да се явят на днешната втора задължителна матура. За учениците от профилираните гимназии тя е по профилиращ учебен предмет по избор с изключение на българск...