ЕИБ ще подкрепи изграждането на детската болница

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД подписаха във вторник договор за техническа помощ. По този начин Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи изграждането на Национална детска болница в България, предаде OffNews.

В рамките на Договора ще бъде разработен и представен безвъзмездно анализ на педиатричните грижи в България. Тази дейност ще бъде изпълнена в следващите шест месеца и ще включва: задълбочен анализ на състоянието на педиатричните здравни грижи, включително на нуждите от човешки ресурси и оборудване, на взаимовръзките между отделните структури, нива и елементи на системата на здравеопазване – както на регионално, така и на национално ниво. Като на тази база ще се представят необходимите изводи и препоръки, които да доведат до предоставяне на ефикасни, качествени и достъпни здравни услуги в бъдеще.

Анализът следва да представи и обективни данни за потребностите от педиатрични здравни услуги, които да послужат като основа за прецизно дефиниране на структурата, обхвата и функционалността на детската болница. Данните от него ще подпомогнат за вземането на стратегически решения за развитие на детското здравеопазване в контекста на политиките за демографско развитие на страната, така че то да гарантира най-високия достижим стандарт на здравословно състояние на всяко дете чрез достъп до профилактика и здравни услуги.

Провеждането на Анализ на потребностите от педиатрични грижи в България от страна на експерти, ангажирани от Европейска инвестиционна банка, би било най-доброто решение за бъдещо планиране на педиатричните здравни грижи в страната и за дефиниране на обхвата от дейности, които Националната детска болница би следвало да предоставя в дългосрочен план.

В процеса на изготвяне на Анализа се предвижда да се проведе проучване на нагласите на педиатричната общност към бъдещата Национална детска болница, което ще се реализира с помощта на социологическа агенция с експертност в областта.

Вследствие на направения Анализ ще бъде изготвен Доклад за съществуващо предлагане на педиатрични грижи, регистрирани потребности и регистрирани дефицити. Получените данни и заключения следва да послужат за окончателно изготвяне на структура и капацитет на Националната детска болница въз основа на предложената индикативна структура от експертната група педиатри.

Снимка: OffNews

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?