Информационна среща за изграждането на Околовръстен път се проведе вчера

Информационна среща се проведе вчера между представители на няколко квартални НПО, район „Овча купел“ и граждани от района с инж. Ясен Йорданов, председател на управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“.  За това съобщиха от Българска транспортна инфраструктура. Целта на срещата бе да се даде разяснение по изграждането на „Околовръстен път“ в частта, засягаща район „Овча купел“, включително и кв. Горна баня. На срещата бяха засеганти доста въпроси, отговорите на които могат да се разграничат на добри и лошо новини. От срещата става ясно следното:
– планът за ПУП за приемане е внесен, като всички сегашни изходи и входове са запазаени;
– по настояване на гражданите са изградени множество нови свързващи точки (пробиви), които ще бъдат осъществени едновременно със строежа на участъците;
– взети са предвид шумоизолацията и проблемите на гражданите живеещи в близост;
– при проектирането ще се осъществява граждански контрол.
Все още обаче остават редица отворени въпроси, за които няма информация дали са били обсъдени на срещата:
– връзката на кв. Горна баня със СОП при бул. „Н. Петков“ и дали е сигурно изграждането на директно трасе към квартала без да се слиза на ниво кръгово движение;
– как ще се гарантира, че ул. „Н. Хрелков“ няма да се наложи да поеме целия трафик по времето на ремонта и на практика да парализира движението в Горна баня;
– ще се предвиди ли пътен надлез/подлез между паркинга при МС Горна баня с кв. Горна баня, което да бъде включено в проекта още на този ета;
– колко пешеходни пасарелки ще бъдат изградени по протежение на тази отсечка от СОП, която преминава през най-гъстонаселената зона спрямо останалите изградени части на СОП;
– как е решена при допроектирането директната връзка на новия участък от Околовръстното с АМ Люлин и Западната дъга на СОП така, че да се осигури безконфликтно преминаване на две нива, което няма да предизвика задръстване до Горна баня и Овча купел, както е сега.
По данни на участниците на срещата са констатирани още два сериозни проблема пред скорошната реализация на СОП:
– проблем с осигуряване на финансирането поради непреставащите инфлационни процеси и съпътстващите ги индексации по строителните договори;
– внесените редица жалби, които възпрепятстват приемането на ПУП за проекта.
Снимка: Фейсбук

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?