Искат пари за ремонт на старческия дом в Горна баня от ПВУ

Столичната община ще кандидатства за средства за ремонт на Дома за възрастни хора в „Горна баня“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

По процедура кандидати за финансиране могат да бъдат общините, на чиято територия функционира социална услуга „Дом за стари хора“, делегирана от държавата дейност. Допустими за финансиране са строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд, подобряване достъпа за хора с увреждания до и в зданията и помещенията, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси, доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане сградите и помещенията, като част от цялостното им обновяване, организация и управление на проекта.

Общо за ремонти на старчески домове в страната са предвидени 189 800 000 лева.

Освен за дома в „Горна баня“, столицата ще търси пари и за домовете в Зона Б-5, „Надежда“ и „Дълголетие“.

Продължителността на изпълнение не може да надвишава 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на средства от НПВУ. Дейностите следва да приключат до 31 декември 2025 г. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, като за крайният срок е 17 март 2023 г.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?