Кампания за получаване на домашни компостери в „Овча купел“

“Компостирай вкъщи“ е кампания на Столична община, в която ще бъдат раздадени безвъзмездно компостери на гражданите, заявили желание да събират отделно своите биоразградими отпадъци. В рамките на инициативата предстои да бъдат закупени и раздадени до 2000 бр. компостери.

Целта на кампанията е да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен  и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране.

За да се включите в кампанията и да получите домашен компостер е нужно да подадете Заявление-компостер в деловодството на районната администрация, адрес: бул. Цар Борис III № 136 В или на ел. поща:  so_ok@ovchakupel.bg

Необходимо условие е да притежавате двор (в собствен имот), в който да бъдат поставени домашните компостери.

Срокът за подаване на заявления за включване в кампанията „Компостирай вкъщи“ е 09.03.2023 г.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?