Капманията „Компостирай вкъщи“ продължава

Продължава предоставянето на компостери по кампанията „Компостирай вкъщи“, съобщиха от Столичната община.

Кампанията се провежда за 4-ти път, уточни зам.- кметът Десислава Билева, като тзи година се предвижда да бъдат раздадени до 2000 компостери.

До момента в кампания са раздадени компостери в районите „Лозенец“, „Искър“, „Младост“, „Кремиковци“, „Нови Искър“ и Връбница. Предстои да бъдат раздадени в районите „Панчарево“, „Овча купел“,  „Надежда“, „Оборище“, „Сердика“,“ „Подуяне“ и „Витоша“.

Инициативата цели стимулиране на разделното събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на София. Компостирането в домашни условия често се смята за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

Компостът представлява естествен произведен тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Приготвя се от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и други.

Снимка: Столична община

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?