Кметът Терзиев възложи одит на Центъра за градска мобилност

Кметът на Столичната община Васил Терзиев възложи вътрешен одит на Центъра за градска мобилност. Очаква се проверката да приключи до 45 календарни дни.

Обект на одита ще бъдат провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, договори, документи по тяхното изпълнение и плащания, справки от счетоводни регистри, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бизнес плана на дружеството, годишният финансов отчет и доклад за дейността, както и заверяването на Годишния финансов отчет на Дружеството от независим одитор за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г., вътрешни правила и регламенти, документи, свързани с изпълнението и отчитане на транспортната задача.

Ще бъдат проверени също така декларирането и заплащането на местни данъци и такси, наемните договори, сключени от страна на ръководството на ЦГМ и други.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?