Наближава крайният срок за подаване на документи за компенсация за неприетите в детски градини и ясли деца

Крайният срок за подаване на документи за компенсация за неприети в детски градини и ясли деца за месеците ноември и декември е 5 януари 2024 г, напомнят от СО – район „Овча купел“.  Всички документи се подават през ИСОДЗ.
За целта е необходимо да попълните данните и да генерирате и прикачите искане. При подаването е нуужно да се отбележи периода, за който кандидатствате – 1 ноември – 31 декември.
След като подпишете така генерираното Искане, трябва да го прикачите обратно като заедно с него приложите фактура и платежно или фактура и касов бон за съответния период.
Когато детето се отглежда от физическо лице, задължително се прилагат отчет и приемо-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за периода дейности.
Когато подавате първоначално заявление, задължително към него се прикача и договор с частната детска градина или с физическото лице, с което имате сключен договор.
От администрацията напомнят да следите профила си в ИСОДЗ и  да проверявате за коментари от страна на районната администрация.
За улеснение и по-добра оперативност е нужно да именувате прикачените от Вас файлове с подходящо наименование (напр. файлът с фактурата за месец ноември да бъде “фактура-ноември2023”.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?