Намаляхме с 35 000 за година

Населението ни се е стопило с 34 774 души само за година. Това сочат новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Те показват, че през декември 2022-ра вече сме 6 447 710 души. В сравнение с 2021 г. намаляваме с 0,5%, показва статистиката. Мъжете са 3 099 503 (48.1%), а жените – 3 348 207 (51.9%). До 53-годишна възраст преобладават мъжете. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години пък са 1 515 383, или 23,5% от населението на страната. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,1 процентни пункта.

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31,1%), Габрово (30,0%) и Кюстендил (28,0%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-малко са възрастните хора в областите София (столица) – 19,2%, Варна – 21,4%, и Благоевград – 21,6%.

Децата до 15 години в страната са 913 419, или 14,2% от общия брой на населението. Хората в трудоспособна възраст са 3 775 000 души, или 58,5% от населението на страната, като мъжете са 1,975 млн., а жените – 1,800 млн. души.

През миналата година в страната са регистрирани 56 917 родени деца, като от тях 56 596 (99,4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2082 деца, или с 3,5%.

Броят на починалите през 2022 г. е 118 814, а коефициентът на обща смъртност – 18,4%. Спрямо предходната година броят на починалите намалява с 30 181, или с 20,3%. Нивото на общата смъртност обаче продължава да е високо.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?