Нови 172 500 лв. за транспорт на ученици обсъждат от СОС

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди финансиране на транспортна услуга за деца от подготвителните групи и ученици от I до VII клас от район “Красна поляна” и квартал „Факултета”.  Това съобщиха от banker.bg. Учениците от тезирайони ще се обучават в три общински училища във „Възраждане” и в „Овча купел” – 67 ОУ “Васил Друмев”, 136 ОУ “Любен Каравелов” и 66 СУ “Филип Станиславов”.

Необходимите средства за обезпечаване на транспортната услуга за 2023/2024 учебна година са в размер до 172 500 лв с ДДС, като районните администрации следва да заплащат ежемесечно стойността на превозите в зависимост от изминатия пробег на километър, въз основа на предоставени отчетни документи от доставчика на услугата.

Предложението е направено от общинския съветник Диян Стаматов и заместник-кмета на София Мирослав Боршош. То ще бъде разгледано на заседание на Столичния общински съвет на 15 юни.

Всяка година Столичната община осигурява довеждащ транспорт на ученици, които не могат да посещават учебни заведения в близост до местоживеенето им.  Това е дейност в изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в столицата и осигуряване на равен достъп до образование за всички деца и ученици в задължителна училищна възраст.

Ежегодно дирекция „Образование” осъществява периодичен контрол на посочените училища. Резултатите от проверките показват, че през 2022/2023 учебна година са обхванати 307 деца.

По данни на директорите на трите училища, учениците продължават образованието си до завършване на първи гимназиален етап на средно образование или до завършване на средно образование.

Положителен факт е и че осигуряването на транспорт до училище на децата от предучилищна възраст – на 5 и 6 години, невладеещи български език, осигурява добра подготовка за постъпването им в първи клас.

Снимка: Стандарт

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?