Правителството апортира имота в Горна Баня в инвестиционната компания за детска болница

Вчера, 15.03., правителството даде съгласие за апортиране на недвижим имот – частна държавна собственост в капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница”.

Имотът от 40 декара частна държавна собственост се намира до специализираната болница по ортопедия в „Горна баня“ и беше определен за изграждането на бъдещата детска болница през есента на миналата година.

Апортирането на имота в капитала на ЗИКДБ ЕАД ще осигури възможност дружеството да осъществява предмета си на дейност, а именно извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект с национално значение: „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница”, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност, както и да стартира организационни дейности по реализация на посочения обект.

По проект строителството на болницата трябва да започне през тази година. Европейската инвестиционна банка ще окаже съдействие по реализирането на проекта.

Имотът е основен избор пред още 4 други проучвани имоти в Банкя, Овча купел, Лозенец и Младост. Превес при избора са дали неговата големина и формата му на собственост.

Снимка: mediapool.bg

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?