Продължава миенето на улици в София

Продължава поетапното измиване на централни улици под формата на „карета“ в столицата, предупреждават от ЦГМ. Дейността е придружена с временно затваряне на движението, и за да се избегне преместване на паркираните автомобили с „паяк“ от екипите на Градска мобилност, собствениците ще трябва да ги преместят. В случай на преместване информация за новата локация на автомобилите може да се получи на телефон 070013233. В сайта на ЦГМ можете да намерите и препоръчителни зони за паркиране в съответния ден, докато се извършва миенето.

На 23 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. Гривица“, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“ от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Пордим“ от ул. „Братя Миладинови“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Иларион Макариополски“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Миладинови“, ул. „Цар Симеон“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Братя Миладинови“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Сливница“, ул. „Цар Самуил“ от бул. „Сливница“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Княз БорисI” от бул. “Стефан Стамболов“ до бул. „Сливница“. На 24 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. „Поп Богомил“ от ул. „Георг Вашингтон“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Лозенград“, ул. „Цар Симеон“ от бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Княз Борис I” от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Георг Вашингтон“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Стефан Стамболов“.

На 25 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. „Камен Андреев“ от ул. “Охридско езеро“ до ул. „Добруджански край“, ул. „Добруджански край“ от ул. „Камен Андреев“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Партений Нишавски“ от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до ул. „Гюешево“, ул. „Позитано“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Одрин“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Охридско езеро“, ул. „Овче поле“ от бул. „Тодор Александров“ посока бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Българска морава“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Камен Андреев“, ул. „Брегалница“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Партений Нишавски“, ул. „Осогово“ от ул. „Партений Нишавски“ до бул. „Тодор Александров“, ул. „Шар планина“ от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Александър Стамболийски“. На 26 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. „Пиротска“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до ул. „Опълченска“, ул. „Одрин“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Овче поле“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Тодор Александров“, ул. „Българска морава“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Брегалница“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Тодор Александров“, ул. „Осогово“ от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, ул. „Шар планина“ от ул. „Пиротска“ до бул. „Тодор Александров“.

На 27 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. „Цар Симеон“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до ул. „Опълченска“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Одрин“, ул. „Одрин“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Овче поле“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Българска морава“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Сливница“, ул. „Брегалница“ от бул. „Сливница“ до ул. „Цар Симеон“, ул. „Осогово“ от ул. „Цар Симеон“ до бул. „Сливница“, ул. „Шар планина“ от бул. „Сливница“ до ул. „Цар Симеон“. На 28 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: бул. „Инж. Иван Иванов“ от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до ул. „Гюешево“, ул. „Охридско езеро“ от ул. „Гюешево“ до бул. „ Акад. Иван Евстатиев Гешов“, ул. Гюешево“ от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до ул. „Позитано“, ул. „Незнайния войн“ от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до ул. „Ген. Цончев“, ул. „Батолова воденица“ от ул. „Ген. Цончев“ до ул. „Гюешево“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Никопол“, ул. „Ген. Цончев“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Паяк планина“, ул. „Земляне“. На 29 юни от 07:30 ч. до приключване на миенето, но не по-късно от 16:30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили следните улици, по които ще тече дейността от четири страни под формата на „каре“: ул. „Три уши“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до бул. „Константин Величков“, ул. „Доктор Калинков“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до бул. „Константин Величков“, ул. „Добри Желязков“, ул. „Зайчар“ от ул. „Позитано“ до бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Царибродска“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до ул. „Позитано“, ул. „Димитър Петков“ от ул. „Позитано“ до бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Перник“ от ул. “Позитано“ до ул. „Три уши“, ул. „Алдомировска“ от ул. „Три уши“ до ул. „Позитано“.

Снимка: Столичен инспекторат

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?