GPS устройства за следене на деца и възрастни, с проблеми с ориентацията и риск от загубване предоставя СО

Столичен общински съвет предлага услуга за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

Подкрепата се предоставя както на непосредствено засегнатите от деменция лица, така и на техните близки, с цел подобряване качеството им на живот и намаляване вероятността от изгубване. Проектът цели и насърчаването на ранната диагностика и разпознаването на първите признаци на деменция. Това значително би намалило риска от изчезването на възрастни хора с подобни състояния.

Правилата определят реда, начина и условията за получаване на GPS устройство.

Ето и основните характеристики на GPS устройството :
1. да проследява и локализира местоположението на човека, който страда от деменция или някакъв вид заболяване, което може да доведе до проблеми с ориентацията;
2. да изпраща информация за местоположението на лицето до съответното мобилно приложение за проследяване.

Допълнителните характеристики на GPS устройството са:
1. мобилното приложение дава и информация за историята на движението през деня и статуса на батерията;

2. възможност за обаждане до ограничен брой номера на членове от семейството или на човек, който се грижи за лицето (чрез т. нар. „SOS бутон“);
3. възможност от приложението директно да бъде избран най-близкият човек на лицето, на което е поставен GPS;
4. възможност за въвеждане на „сигурна зона“ – ако тя бъде напусната от страна на носещия устройството, полагащият грижи ще получи известие в приложението;
5. възможност за създаване на „бял списък“ с контакти – ако няма въведени номера в списъка с контакти, само номерът, въведен при създаването на акаунта, може да осъществява повикване към устройството.

С Правилата и условията за получаване на GPS устройства можете да се запознаете тук. Тук са и всички необходими формуляри, които е необходимо да се подадат за получаване на устройствата.

Подаването на документи се извършва:

  • в Деловодството на Столична община, на ул. „Московска“ № 33;
  • в съответната Районна администрация, в която лицето е регистрирано по настоящ адрес (местоживеене);
  • или по постоянен адрес (по лична карта, само когато няма друг настоящ адрес извън София-град),

както и на електронен адрес (имейл на Столична община, или на съответната районна администрация), като целият пакет от документи следва да се сканира и в текста към имейла да се напише, че се кандидатства по Решение № 270 на Столичен общински съвет, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства и Трите имена на кандидата. Същата информация трябва да се изпише и върху плика с документи, в случай, че те се подават лично, по някой от горепосочените начини.

При предаване на документите по настоящ адрес, съответната Районна администрация ще ги придвижи към Столична община.

Лице за контакт : Андрея Ружева – старши експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ на СО

тел.: 0886 004 339

ел. поща: a.ruzheva@sofia.bg

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?