СО – район „Овча купел“ търси „Главен счетоводител“

Столична община район „Овча купел“ обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводен“.

Минимални изисквания за заеманата длъжност са:

  1. висше образование – степен „бакалавър“, счетоводно-икономическо;
  2. професионален опит – 3 години и/или IV младши ранг.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурс по образец;
  2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл;
  3. Копия от диплома за висше образование;
  4. Копия от документи, удостоверяващи придобития опит и/или ранг.
  5. Други документи, свързани с изискванията по длъжността.

Документите се подават до 14 календарни дни от публикуване на обявата (07.03.2023) на адрес: бул.“Цар Борис III“ № 136 B в деловотството на СО район „Овча купел“ от 08:30 до 17:30 ч лично ии чрез пълномощник или на e-mail: so_ok@ovchakupel.bg

Повече информация може да намерите на https://ovchakupel.bg/

Снимка: Фейсбук

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?