Среща на жителите на Овча купел организират в понеделник

Екипът на София и „З@едно за Овча Купел“ организира среща на гражданите, живеещи на територията на район “Овча купел”, с цел обсъждане на проблемите в района и начините за тяхното решаване. Идеята е да се проведат няколко поредни срещи, на които да се достигне до районен План за действие, съдържащ:
✅ Инструменти, подходи и дейности за подобряване качеството на живот в района;
✅ Система за устойчиво включване на живущите и местния бизнес при вземането на решения за района;
✅ Мерки за поддържането на диалог между различните заинтересовани страни.
Планът ще бъде съобразен и базиран на познанията, опита и нуждите на хората от района и развит съвместно с вас, с помощта на специалисти от съответните сфери.
Срещата ще протече по следния дневен ред:
1️⃣ Въведение от съорганизаторите;
2️⃣ Представяне на данни за района и резултати от проведена анкета;
3️⃣ Дискусия по групи на основни теми, имащи отношение към района, с участието на всички присъстващи;
4️⃣ Обсъждане на следващите стъпки.
Снимка: Фейсбук

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?