5 % отстъпка от данък сгради и МПС до 30 април

Business, finance, saving money, banking or car loan concept : Miniature car model, coins stack, calculator and saving account book or financial statement on office desk table

Остават още 8 работни дни до крайния срок – 30 април, в който собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци и да получат 5% отстъпка, напомниха от Столична община.  Отстъпката е само при плащане на цялата сума наведнъж. До края на този месец е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.
Ако сте решили да плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които трябва да направите това са:

  • Данък недвижими имоти и данък МПС:

– 30 юни – първа вноска

– 31 октомври – втора вноска.

  • Такса битови отпадъци – четири вноски:

– 30 април,

– 30 юни,

– 30 септември,

– 30 ноември.

Плащането може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Възможно е плащане чрез ПОС терминал. Друга възможност е по банков път или през интернет страницата на Столична община.

До края на март т.г. в бюджета на Столична община са постъпили общо 268, 2 млн. лв. от местни данъци и такси, или близо 30% от годишния план. В това число от данък сгради – 43,5 млн. лв., от данък МПС – 49,6 млн. , а от такса смет – 71, 6 млн. лв. От строителни разрешителни през първото тримесечие на тази година приходите в хазната на София са 3,5 млн. лв., отчитат от финансовата дирекция на Столична община.

Овча купел-инфо е платформа, чиято цел е да представя всичко, което се случва на територията на нашия квартал.

Какво ни провокира да създадем Гласът на Овча купел?