БНБ

50 прегледа. Управителният съвет на Българската нардна банка (БНБ) прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерв, които банките…