бъдете здрави

32 прегледа. Безплатни прегледи за най-честите социалнозначими заболявания ще се извършват в “Софиямед” в рамките на кампания “Бъдете здрави”, организирана от…