главен счетоводител

99 прегледа. Столична община район “Овча купел” обявява конкурс за длъжността “Главен счетоводител” в отдел “Финансово-счетоводен”. Минимални изисквания за заеманата длъжност…