данък сгради

65 прегледа. Остават още 8 работни дни до крайния срок – 30 април, в който собствениците на недвижими имоти и моторни…