детска болница

65 прегледа. За детската болница издадох изменение на ПУП, докарали сме дотам нещата, че процедурата е необратима и всичко това ще…