заледявания

71 прегледа. В София през нощта поради ниските температури са извършени частични обработки със смеси срещу заледяване на трасета на градския…