избори 2022

122 прегледа. Във връзка с изтичането срока на 24.09.2022 г. /събота/ за подаване на заявления до кмета на района за отстраняване на…