искане

53 прегледа. Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване на Избори за народно събрание на 2…