компенсации

89 прегледа. СО “Овча купел” публикува условията и сроковете за подаване на документи за получаване на средства за компенсация за неприетите…

140 прегледа. СО – Овча купел съобщава, че срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.10.2022…