манекен

70 прегледа. „Всичко съм виждал около кофите, но това държи първенство.“ Така изумен мъж коментира изхвърлен зелен манекен до контейнери в София. Съществото,…