незаконно съоръжение

89 прегледа. Българската асоциация за термално наследство (БАТН) е внесла възражение срещу намерението на Столична община да изгради трафопост в парка…