обработка

31 прегледа. В София през нощта поради ниските температури са извършени частични обработки със смеси срещу заледяване на трасета на градския…

40 прегледа. Заради снеговалежите през нощта в София са извършени обработки със смеси срещу заледяване в няколко района – “Панчарево”, “Витоша”,…