отстъпки

15 прегледа. Зареждаме за последно гориво с отстъпка днес, напомня Националната агенция за приходите (НАП). Антикризисната мярка в помощ на физически лица…