парк “Кукуряк”

500 прегледа. “Парк “Кукуряк” със сигурност ще има, въпросът е в какъв обем ще се реализира той, и в какви срокове.”…