секретар

200 прегледа. СО “Овча купел” обяви на сайта си отворена позиция за длъжността секретар на МКБППМН по заместване. Основни изисквания към…