слатина

17 прегледа. Продължава кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха от Столична община.  Презс месец юни 5 района ще…