Столичен електротранспорт

59 прегледа. 29 нови трамвая ще пристигнат в София през 2023 г. Те ще бъдат доставени по проект, финансиран от Оперативна…