трошки

43 прегледа. 5412 излезли от употреба моторни превозни средства са установени от Столичен инспекторат през миналата година. На паркираните  на общински…