управител

255 прегледа. Служители на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. София излизат на протест пред Централно управление на „ВиК“ ЕООД – София, на бул….