фирма

177 прегледа. Променят Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Целта е да се улесни достъпът до средства за енергийно обновяване…