център за спешна медицинска помощ по въздух

54 прегледа. Министерският съвет взе решение за създаването на Център за спешна медицинска помощ по въздуха. От 15 май ще бъде…