6 септември

87 прегледа. Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г….