здраве

198 прегледа. Влошаване на здравните и икономическите показатели на общинската Четвърта градска болница, наложи да се вземат спешни мерки от Столична…